GDPR

Vad är GDPR?

 

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som togs i bruk den 25 maj 2018, innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det innebär att det ställs höga krav och nya rutiner och processer för säker hantering av register.

Mopsordens styrelse är ansvarig att personuppgifterna för våra medlemmar hanteras enligt GDPR 

 

Nya dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig information om sina anställda, kunder eller medlemmar.

Nya dataskyddsförordningen gäller även namn som kan knytas till en fysisk person, i en löpande text.

 

Mopsorden använder endast nödvändiga uppgifter som namn och adress för att vi ska kunna skicka ut klubbtidningen Mops Allehanda och för att;

  • Du skall kunna delta på utställning anordnad av Svenska Dvärghundsklubben, SDHK och på vår egen specialutställning.  
  • Du skall kunna anmäla dig till av oss anordnade kurser eller föreläsningar.