Medlem

Vill du bli medlem


HÄR kan du ansöka om alla typer av medlemskap, göra adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i MO. Faktura får du i efterskott.


 


Länk till 


Klubbens mål är bland annat att


 • Verka för bevarandet av rastypiska och sunda mopsar.
 • Verka för god sammanhållning mellan styrelse, kontaktombud, valpförmedlare och medlemmar.
 • Verka för ett gott samarbete med andra mopsklubbar i Norden och i övriga länder.


 


Som medlem i Mopsorden får du


 • Klubbtidningen Mopsallehanda som utkommer fyra gånger per år.


 • Information om klubbens utställningar, mopsträffar, andra aktiviteter och annat.
 • Tillgång till valphänvisning, både som uppfödare och valpköpare.


 


Rullande medlemskap


Medlemskapet är rullande, vilket innebär att man är medlem i ett år från det att man betalar.


 


Kostnad


 • Fullbetalande medlem - 290 kr
 • Familjemedlem - 90 kr
 • Medlem ej boende i Sverige - 350 kr
 • Gåvomedlemskap - 150 kr
 • Utländskt gåvomedlemskap - 150 kr
 • Årsavgift uppfödarlänk - 100 kr
 • Uppläggning uppfödarlänk - 200 kr

© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.Medlemsansvarig


Vanja Johansson

medlem@mopsorden.seMedlemskap


Om du har frågor kring ditt medlemskap, hör av dig till:


 • Svenska Kennelklubben
  Medlemsavdelningen, 163 85 Spånga
  08-795 30 50 (mån-fre kl 10-12, 13-15)
  medlem@skk.seAdress eller namnändring


HÄR kan du ansöka om medlemskap, göra en adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i MO.


 


Gåvomedlemskap


Som uppfödare kan du skänka ett års medlemskap till dina valpköpare. Du använder länken HÄR.


 


Klubbens valphänvisare 


Formulär & blanketter


senior
bis_unghund
duktiga sune
Agility
Agility Maya
Christina Hååkman