Uppfödarens sida

Info till uppfödare


Betalning för länk påUppfödarlistan

Nu är det dags att betala din länkavgift för att få vara kvar på Uppfödarlistan. Du betalar 100 kr för 2020. Betalningen ska vara gjord senast den 31 december 2019. Vid betalning efer 31/12 lägger vi på en administrativ avgöft på 50 kr d v s då blir avgiften 150 kr. Glöm inte att ange  KENNELNAMN på betalningen! Betalning görs till Mopsorden:


 • swish 123 477 9765
 • plusgiro 42 59 73-5Valphänvisning


 • Följa SKKs grundregler.
 • Följa RAS, klubbens rasspecifika avelspolicy.
 • Använda SKKs köpeavtal.
 • Vara medlem i Mopsorden (medlemsnummer finns på baksidan av Mopsallehanda). Detta ska anges på formuläret.
 • Uppfödaren ska ha genomgått Mopsordens uppfödarutbildning. Har uppfödaren gått SKKs uppfödarutbildning ska kopior på diplom mailas med tillsammans med hänvisningen.
 • Båda föräldradjuren ska ha meriter från utställning, varav den ena med minst ett excellent. Detta ska också klart framgå på formuläret.
 • Kullen kan läggas ut tidigast när tiken är parad. Uppfödaren uppger valparnas beräknade födelsedatum, när kullen är född samt meddelar antal valpar, färg, kön, valparnas födelsedatum samt leveransdatum.
 • När valparna är åtta veckor tas kullen bort om inte uppfödaren meddelat att valpar (färg, kön) finns kvar till försäljning. Tiden förlängs då med fyra veckor i taget. Skicka då mail till web@mopsorden.se
 • Uppfödaren meddelar också när valparna är sålda.


Här kan du anmäla din valpkull för publicering på hemsidan


Valp broschyr


beställning valpbroschyr


Medlemskap


På länken nedan kan du som uppfödare bjuda dina valpköpare på medlemskap ett år:


Valpköparmedlemskap/Gåvomedlemskap


Du betalar till det plusgiro som anges på formulärsidan (SKK 1177-5).© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.