Klubben

Medlem, så klart

Om du har en mops, ska du så klart vara medlem i klubben. Den svenska klubben för mops ska arbeta för rasens bästa.

Klubbens mål är bland annat att

  • Verka för bevarandet av rastypiska och sunda mopsar.
  • Verka för god sammanhållning mellan styrelse, kontaktombud, valpförmedlare och medlemmar.
  • Verka för ett gott samarbete med andra mopsklubbar i Norden och i övriga länder.


Inofficiella utställningar

Klubben har inofficiella utställningar ett par gånger om året, där det största evenemanget är specialen.

På mopsspecialen döms färgerna svart och fawn var för sig. Alla åldrar och färger är välkomna!


Klubbtidning

Klubben ger ut en medlemstidning, Mopsallehanda, med fyra nummer per år. I den kan du läsa om mycket rörande mops såsom reportage från mopsträffar och utställningar, andra resultat, artiklar från medlemmar, rapporter från klubbens olika möten, och annat smått och gott.

Målsättningen är att i varje nummer ska det finnas något att läsa för alla medlemmar, oavsett om man har haft mops länge eller om man är ny mopsägare.

Klubben publicerar också artiklar som tidigare publicerats i klubbtidningen på mopsorden.se. Om du har något som du vill dela med dig av till andra mopsägare, skicka in bild och text till redaktionen.


Hemsida

Här på hemsidan finns mycket att läsa om mops. Som medlem kan du få hjälp med valphänvisning och också omplacering av din mops, om så skulle behövas.© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.