Medlem


Vill du bli medlem

HÄR kan du ansöka om alla typer av medlemskap, göra adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i MO. Faktura får du i efterskott.


Medlemsansvarig:  Vanja Johansson  0708-978692  medlem@mopsorden.se

 

Länk till

 

Som medlem i Mopsorden får du

  • Klubbtidningen Mopsallehanda som utkommer fyra gånger per år.
  • Information om klubbens utställningar, mopsträffar, andra aktiviteter och annat.
  • Tillgång till valphänvisning, både som uppfödare och valpköpare.

 

Rullande medlemskap

Medlemskapet är rullande, vilket innebär att man är medlem i ett år från det att man betalar.

 

Kostnad

Fullbetalande medlem - 290 kr

Familjemedlem - 90 kr

Medlem ej boende i Sverige - 350 kr

Gåvomedlemskap - 150 kr

Utländskt gåvomedlemskap - 150 kr

Årsavgift uppfödarlänk - 100 kr

Uppläggning uppfödarlänk - 200 kr


Klubbens valphänvisare

Mai Edlund

070-8539650


Till klubbens valphänvisare kan du höra av dig om du har frågor om rasen eller hunden mops.

Du kan även maila till Mai Edlund på valphanvisning@mopsorden.se.


Valpbroschyr

Klubben har gett ut en valpbroschyr som är till för att underlätta köpet av mops. Det är en broschyr i färg med många tips och råd om mops.

Skicka ett mail till klubbens sekreterare (sekr@mopsorden.se) om du vill köpa några exemplar.


Gåvomedlemskap

Som uppfödare kan du skänka ett års medlemskap till dina valpköpare. Du använder länken HÄR.


Du betalar till det plusgiro som anges på formulärsidan (SKK 1177-5).


Medlemskap via SKK:s hemsida

Vill du medlem, klickar du på länken nedan.

https://hundar.skk.se/Medlemsguiden/


Betalning till klubben

PG nummer  42 59 73-5


Formulär & blanketter© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.