Valberedningen

Valberedningen


Nedan syns mandatfördelningen för sittande styrelse och övriga förtroendevalda. Ännu är det inte helt klart vilka som vill ställa upp för omval eller vilka som eventuellt inte vill det. Vi i valberedningen tar tacksamt emot förslag och åsikter från er medlemmar.


Funktion                                                 Namn                                   Mandat till

Ordförande                                           Moa Persson                         2020

Vice ordförande                                    Stefan Lindkvist                    2020

Ledamot                                                 Sofia Sundqvist                     2020

Ledamot                                                 Vanja Johansson                   2020

Ledamot                                                 Pia Carnbrand                       2021

Ledamot                                                 Ann-Sophie Grandin             2021

Ledamot                                                 Hanna Frank                          2021

 

Suppleant                                              Robert Mattsson                    2020

Suppleant                                               Anne Andersson                   2021

Suppleant                                              Pernilla Johansson                 2021

 

Revisor                                                   Liselott Sandin                       2021

Revisor                                                   Marianne Eriksson                2021

 

Revisorsuppleant                                 Anders Dillström                   2021

Revisorsuppleant                                 Angelica Eriksson                  2021

 

 

Valberedning sammankallande       Kristina Berghänel                 2020

Valberedare                                         Yvonne Larsson                     2021

Valberedare                                         Linn Hansson                         2021

Telefon till Kristina 0730 393518 email:kristina.berghanel@telia.com

Telefon till Yvonne 0736 572719 email: zodiakens@hotmail.com

Telefon till Linn 0761 663016 email: peringos@gmail.com


© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.