Avel och Hälsa

Avel

Rapport om sjuka mopsar (vingelmops)

Rapport om vingelsjuka mopsar ska göras till avel@mopsorden.se.


Uppdaterat den 2015-07-30:

Med anledning av den debatt som väckts av en grupp veterinärer på sociala medier (istället för att kontakta respektive rasklubb), vill MO här klargöra vad klubbens ambition är genom utdrag ur RAS samt rasstandarden, vilket mopsuppfödare och mopsägare förväntas följa.


Utdrag ur RAS

Det är Mopsordens förväntan att vi alla, såväl uppfödare som mopsägare, tar ansvar för att bevara och utveckla den svenska mopsens hälsa både i nuet och i ett framtidsperspektiv.

Nostryffeln ska vara svart med väl öppna näsborrar. Knipta näsborrar och tungt överhängande nosrynka är oacceptabelt och ska kraftigt fördömas (se mopsens rasstandard).


Mopsordens mål i RAS är

att den totala populationen mops ska andas besvärsfritt


Avelsstrategi

att främja avel på mopsar med besvärsfri andning och mindre nosrynka

att främja avel på mopsar med inte alltför kort nosparti

För styrelsen, Moa Persson, ordförande 2017


Till kommittén kan du vända dig med frågor om

  • avel
  • uppfödaretik
  • försäljning, leverans, överlåtelse
  • hälsa/hälsoproblem
  • RAS - Rasspecifika avelsstrategier


PDE

Vad är PDE? Läs mera här


Pigmentös Keratit - Vad är det? Läs mera här

© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.Kontaktperson avel

Hanna Frank


Enkät hälsa 2017

Klubben vill försöka utröna hur det står till med mopsens hälsa. Här finns en hälsoenkät som du kan fylla i.

Just nu finns ingen hälsoenkät


Enkät andning

Nu finns en enkät för alla mopsägare, oavsett medlemskap, registrering, färg eller annat, där resultatet kan hjälpa rasen mops att må bättre. Hoppas du vill vara med och hjälpa till! Du svarar på länken nedan.

Enkät andning


Klubbens kloka gummor

Klubbens kloka gummor utgörs av några få och väl utvalda personer som är uppfödare med lång erfarenhet av mops. Alla är välkomna att höra av sig till någon av dessa, nya som gamla uppfödare, men även andra kan höra av sig till om eventuella frågor som gäller avel och rasen mops.

Presentation finns i Mopsallehanda nr 2, 2015.


Mai Edlund

070-8539650

mai@mixtails.se


Gunilla Johnsson

0520-424344

gunillapugwood@hotmail.com